Autentifică-te în platforma de raportare!
OIREP Preluarea responsabilității

Ce este Răspunderea Extinsă a Producătorului?

Obiectivul Directivei Europene 94/62/EC (modificată prin directiva 2004/12/EC) privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje este acela de a armoniza legislațiile naționale pentru prevenirea și managementul deșeurilor de ambalaje provenite atât din flux municipal, cât și din flux comercial. Directiva definește un set de reguli și stabilește obiectivele minime de reciclare și valorificare.

Directiva a fost transpusă în legislația tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.În România, această directiva este transpusă în Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Obligațiile legale impuse de această legislație europeană sunt cunoscute mai bine sub numele de OIREP, Organizații ce Implementează Responsabilitatea Extinsă a Producătorului.