Autentifică-te în platforma de raportare!
Consultanță și management al deșeurior de ambalaje

PartsLife oferă soluții de mediu integrate de consultanță și management al deseurior de ambalaje:

  • caracterizarea și încadrarea deșeurilor generate, conform legilatiei în vigoare;
  • recomandări privind colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor pe categorii
  • elaborarea și menținerea evidenței gesiunii deșeurilor;
  • consultanță în întocmirea raportărilor către autorități (APM,AFM), conform legilatiei
    in vigoare;
  • suport în față autorităților de mediu privind gestiunea deșeurilor;
  • informații actualizate privind legislația de mediu;
  • consiliere privind amenajarea spațiilor de depozitare, soluții pentru stocare, manipulare și etichetarea deșeurilor;
  • trasabilitatea deșeurilor până la destinația finală(valorificare finală sau eliminare finală).